Chirurgia

Mianem chirurgii określamy popularną dziedzinę medycyny zajmującą się szeroko rozumianym leczeniem operacyjnym.  W ramach chirurgii wyróżniamy chirurgię zabiegową chirurgię zachowawczą, której rolą jest zachowywanie jak największej ilości zdrowych tkanek podczas ekstrakcji tkanek zmienionych chorobowo.

Współczesne metody i techniki chirurgiczne pozwalają na wykonywanie większości zabiegów w sposób mało inwazyjny, który nie wymaga narkozy i długotrwałej hospitalizacji. Dzięki czemu, pacjent już w kilka do kilkunastu godzin po zabiegu może wrócić do domu, gdzie rekonwalescencja odbywa się szybciej i efektywniej niż w szpitalu.