Medycyna pracy

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny z recepcją.Mianem medycyny pracy określamy specjalność lekarską, której przedmiotem zainteresowania jest wpływ środowiska pracy i panujących w nim warunków na pacjenta – pracownika.

Ponadto, medycyna pracy zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych, a więc chorób powodowanych szkodliwym oddziaływaniem czynników występujących w środowisku pracy lub samym sposobem wykonywania pracy.

Specjaliści medycyny pracy zajmują się badaniami profilaktycznymi i diagnostycznymi pracowników oraz ich leczeniem. Są także odpowiedzialni za przeprowadzanie badań uczniów, badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla kierowców, osób pracujących na morzu i wszystkich tych, których praca wymaga określonego stanu zdrowia.

W ramach usług świadczonych przez lekarza medycyny pracy oferujemy:

• badania profilaktyczne,
• badania przesiewowe,
• profilaktykę chorób cywilizacyjnych,
• orzeczenictwo lekarskie dla uczniów i studentów,
• opiekę medyczną dla firm (badania okresowe pracowników),
• badania kierowców wszystkich kategorii.